فروش ویژه

طراحی شغل و کارآفرینی

3,980,000 ريال
1,990,000 ريال
اضافه به سبد خرید

فروش ویژه

مدیریت زمان و دیسیپلین

4,200,000 ريال
2,100,000 ريال
اضافه به سبد خرید

فروش ویژه

مدیریت چالش های زندگی

3,980,000 ريال
1,990,000 ريال
اضافه به سبد خرید

قله ها و دره ها

120,000 ريال
اضافه به سبد خرید

ثروتمندترین مردبابل

150,000 ريال
اضافه به سبد خرید

قدرت فکر

550,000 ريال
اضافه به سبد خرید

اثرمرکب

250,000 ريال
اضافه به سبد خرید

جادوی فکر بزرگ

280,000 ريال
اضافه به سبد خرید

آنچه از دوره نخبگان آموختم

150,000 ريال
اضافه به سبد خرید

فروش ویژه

سمینار بزرگ راز صوتی

980,000 ريال
490,000 ريال
اضافه به سبد خرید

فروش ویژه

سمینار بزرگ راز تصویری

980,000 ريال
490,000 ريال
اضافه به سبد خرید

فروش ویژه

تکنولوژی فکر جوانان

960,000 ريال
480,000 ريال
اضافه به سبد خرید

فروش ویژه

تکنولوژی فکر 2 صوتی

2,500,000 ريال
1,250,000 ريال
اضافه به سبد خرید

فروش ویژه

تکنولوژی فکر 1 صوتی

2,240,000 ريال
1,120,000 ريال
اضافه به سبد خرید

فروش ویژه

تکنولوژی فکر 1 تصویری

2,240,000 ريال
1,120,000 ريال
اضافه به سبد خرید

فروش ویژه

کارآفرینی و خلاقیت صوتی

980,000 ريال
490,000 ريال
اضافه به سبد خرید

فروش ویژه

دانشگاه زندگی

960,000 ريال
480,000 ريال
اضافه به سبد خرید

فروش ویژه

رهبری در فروش صوتی

980,000 ريال
490,000 ريال
اضافه به سبد خرید

فروش ویژه

رهبری در فروش تصویری

980,000 ريال
490,000 ريال
اضافه به سبد خرید